Home | Bestuur | Algemeen | Competitie | Beker | Ranking | Jeugd | Links
Formulieren - Reglementen

HWDO Reglement Bekercompetitie

1. Dit reglement is van toepassing op de door het Hoeksche Waards Darts Orgaan (HWDO) georganiseerde bekercompetitie.

2. De bekercompetitie wordt gespeeld tijdens de reguliere competitie.

3. Alle ingeschreven teams voor de competitie doen automatisch mee.

4. Er wordt gespeeld volgens het knock-out systeem, waarbij de winnaars zich plaatsen voor de volgende ronde (Jos van Beers Trofee). Uitzondering hierop is de 1e ronde. Teams die hierin verliezen gaan door naar de herkansingsronde en spelen daarna apart verder, ook via het knock-out systeem (Team 13 Bokaal).

5. Een wedstrijd wordt gewonnen door het team dat op de speelavond ten minste 5 wedstrijdpunten haalt.

6. Wedstrijden dienen te worden gespeeld in een door het Bestuur vastgestelde speelweek.

7. Per ronde wordt één wedstrijd gespeeld.

8. Door middel van willekeurige loting worden de wedstrijden bepaald. Eerstgenoemd team is tevens thuisspelend team.

9. Wedstrijden worden gespeeld op de speeldag van het thuisspelend team m.u.v. de finales.

10. Loting en uitslagen van iedere ronde wordt bekend gemaakt op de website van de hwdo. De captains ontvangen een wedstrijdformulier van de Competitieleider. Het wedstrijdformulier/ met uitslag, dient binnen 48 uur na de wedstrijd, door de captains aan de Competitieleider te worden teruggezonden via email naar beker@hwdo.nl.

11. Indien een wedstrijd in de bekercompetitie gelijk valt met een competitie wedstrijd, heeft de bekerwedstrijd voorrang. Uitstellen van de betreffende competitiewedstrijd wordt echter niet als een verzette wedstrijd aangemerkt.

12. De finale wordt gespeeld op een door het Bestuur vastgestelde datum en speellocatie.
De winnaar ontvangt een wisselbeker, welke tot aan de finale van het volgende seizoen, in
het bezit mag worden gehouden.

13. Tenzij hierboven anders is vermeld, zijn verder de artikelen in het competitiereglement van toepassing, genoemd onder de subtitels: Bord/Speelgebied, Speltypen, Wedstrijdbepalingen, Schrijver/Scheidsrechter, Wedstrijdformulier, alsmede artikel 44, 47, 48 en 51.
Toegekende strafpunten in de bekercompetitie zullen in mindering worden op de in de competitie behaalde punten.